Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”

Data: 27-04-2022

W dniach 25-26 kwietnia odbyły się warsztaty geomorfologiczne organizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy  pn. „ Na tropach lądolodu w WPK”.

Pierwszego dnia odbyły się prelekcje przybliżające procesy jakie towarzyszyły zlodowaceniom i wprowadzające słuchaczy w tematykę spotkania oraz przedstawiające wpływ lądolodu na współczesną rzeźbę terenu Wdzydzkiego PK i inne parki  województwa pomorskiego. W dalszej części po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. W okolicy Schodna uczestnicy mieli okazję nauczyć się  rozpoznawania najbardziej charakterystycznych form rzeźby polodowcowej oraz skał obecnych na terenie Parku.

Drugi dzień w całości poświęcony był zajęciom praktycznych. Przemieszczać się po wybranych obszarach Parku, uczestnicy uczyli się rozpoznawania form rzeźby polodowcowej, cech rzeźby młodoglacjalnej i procesów współcześnie przekształcających polodowcową rzeźbę terenu.

Warsztaty były okazją aby bliżej przyjrzeć się i zrozumieć, co pozostawiło po sobie ostatnie zlodowacenie i jak obecność lądolodu na tym obszarze wpłynęła na różnorodność siedlisk przyrodniczych, występowanie określonych gatunków roślin i zwierząt a także sposób zagospodarowania danego terenu.  

Warsztaty poprowadzi dr Michał Lorenc - doktor nauk o Ziemi, geolog, geomorfolog, troszkę paleontolog. Absolwent studiów geologicznych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  W latach 1997-2005 zatrudniony na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie zrealizował rozprawę doktorską w oparciu o współpracę z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie Od roku 2005 pracownik badawczo-techniczny Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach.

Grafika 1: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 2: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 3: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 4: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 5: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 6: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 7: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 8: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 9: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 10: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 11: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 12: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 13: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 14: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 15: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”
Grafika 16: Warsztaty geomorfologiczne „Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”