Warsztaty edukacyjne „Mieszkańcy naszych jezior”

Data: 29-05-2017

W minioną sobotę tj. 27 maja 2017r nad jeziorem Kapliczne w Kościerzynie odbyły się III Młodzieżowe Zawody Wędkarskie „Łowimy nowe hobby” połączone z warsztatami edukacyjnymi dla mieszkańców miasta pt. „Mieszkańcy naszych jezior”. Udział w nich wzięły dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie czy starsze rodzeństwo.

Po zmaganiach wędkarskich metodą złap i wypuść, odbyła się „żywa” lekcja zoologii, czyli terenowe zajęcia edukacyjne na temat wodnych bezkręgowców, którą przygotowali pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.  Głównym celem warsztatów było umożliwienie poznania organizmów mogących świadczyć o czystości naszych zbiorników wodnych, czyli bioindykatorów.  Uczestnicy nie tylko mogli zapoznać się ze zgromadzonymi na stoisku okazami, ale również samodzielnie pobrać próby z jeziora. Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie głównie wśród najmłodszych.  W Kaplicznym udało się odłowić larwy ważek, jętek, chruścików, ochotek a także ośliczki i pluskwiaki. Wszystkie te organizmy pełnią niezwykle ważną rolę w ekosystemie, będąc jednym z głównych ogniw łańcucha pokarmowego. Na zakończenie warsztatów edukacyjnych przeprowadzono konkurs z wiedzy nagradzane nagrodami rzeczowymi.

Partnerzy przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kościerzyna, Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wdzydzki Park Krajobrazowy, Firma Panelowo Piotra Sochockiego oraz Polski Związek Wędkarski koło Costerina w Kościerzynie.

 

Grafika 1: Warsztaty edukacyjne „Mieszkańcy naszych jezior”
Grafika 2: Warsztaty edukacyjne „Mieszkańcy naszych jezior”
Grafika 3: Warsztaty edukacyjne „Mieszkańcy naszych jezior”
Grafika 4: Warsztaty edukacyjne „Mieszkańcy naszych jezior”
Grafika 5: Warsztaty edukacyjne „Mieszkańcy naszych jezior”
Grafika 6: Warsztaty edukacyjne „Mieszkańcy naszych jezior”
Grafika 7: Warsztaty edukacyjne „Mieszkańcy naszych jezior”
Grafika 8: Warsztaty edukacyjne „Mieszkańcy naszych jezior”