Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony”

Data: 03-08-2012
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika
Warsztaty chiropterologiczne - „Nietoperze Pomorza Gdańskiego – bogactwo gatunkowe, ekologia, zagrożenia i metody ochrony” grafika

W dniach 30 – 31 lipca dla osób i instytucji zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, Wdzydzki Park Krajobrazowy zorganizował warsztaty chiropterologiczne. Głównym ich celem było poznanie wybranych gatunków nietoperzy, miejsc ich występowania oraz przedstawienie zagrożeń i metod ochrony. Zarówno część teoretyczną jak i terenową poprowadził dr Mateusz Ciechanowski z Uniwersytetu Gdańskiego – uznany w kraju i na świecie chiropterolog z wieloletnią praktyką terenową, działacz na rzecz ochrony nietoperzy w woj. pomorskim.

W pierwszym dniu warsztatów po części teoretycznej w godzinach wieczornych i nocnych miały miejsce odłowy nietoperzy okolic Schodna, podczas których udało się bliżej przyjrzeć aż sześciu gatunkom, w tym mroczkowi posrebrzanemu Vespertilio murinus (pierwsze stwierdzenie dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego). Złapane osobniki były młode, co może świadczyć o rozrodzie tego gatunku na terenie Parku (drugie stwierdzenie rozrodu dla woj. pomorskiego). Drugi dzień warsztatów, kiedy to uczestnicy kontrolowali budki dla nietoperzy okazał się być równie emocjonujący. W prawie 90% skontrolowanych schronach stwierdzono nietoperze lub odchody świadczące o ich wcześniejszej obecności. Tak duży odsetek zasiedlenia wywieszonych przez pracowników WPK w tym i roku ubiegłym budek, doskonale uzasadnia potrzebę takich działań na rzecz czynnej ochrony nietoperzy.

Warsztaty okazały się być nie tylko doskonałą formą pogłębienia czy uzupełnienia wiedzy na temat nietoperzy, ale również niecodzienną okazją, aby przyjrzeć się im z bliska.

Realizacja warsztatów była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.