Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie

Data: 30-08-2022

W tym roku, w każdy wakacyjny czwartek mieliśmy przyjemność spotkać się z mieszańcami Parku oraz turystami odwiedzającymi nasze tereny. Były darmowe wycieczki z przewodnikiem oraz warsztaty nad wodą i na torfowisku. Dodatkowo z mieszkańcami Juszek i okolic rozmawialiśmy na temat dzikich zapylaczy i budowaliśmy domki dla owadów. Wakacje z Wdzydzkim PK zostały zorganizowane i przeprowadzone w ramach realizacji działań edukacyjnych, mających na celu edukację ekologiczną lokalnych społeczności oraz turystów odwiedzających teren Parku.

Razem z uczestnikami na nowo odkrywaliśmy uroki Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Rozmawialiśmy o przyrodzie i krajobrazie, o geomorfologii WPK, wodach czy gatunkach inwazyjnych. W jeziorach szukaliśmy wodnych bezkręgowców, a na torfowiskach owadożernej rosiczki. Mamy nadzieję, że tak jak dla nas, również dla uczestników był to czas pełen nowych przyrodniczych odkryć, inspiracji i niezapomnianych dyskusji. Łącznie z wycieczek i warsztatów skorzystało ponad 200 osób. Uczestnikom dziękujemy za liczny i aktywny udział.  

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane są dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.

Grafika 1: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 2: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 3: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 4: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 5: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 6: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 7: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 8: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 9: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 10: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 11: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 12: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 13: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie
Grafika 14: Wakacje z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym 2022 – podsumowanie