VI Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej

VI Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej grafika
VI Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej grafika
VI Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej grafika
VI Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej grafika
VI Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej grafika

W dniach 14-15 maja w Garczynie koło Kościerzyny odbył się VI Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej. Uczestniczyli w nim rowerzyści z województwa pomorskiego (około 40 osób).

Na sejmiku omawiano osiągnięcia klubów rowerowych oraz zadania na kolejny rok. W spotkaniu wziął udział kierownik Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego p. Andrzej Penk, który przybliżył zgromadzonym wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku. Omówione zostały również zasady czynnego wypoczynku na naszym terenie, którego podstawą jest bogate środowisko przyrodnicze i niepowtarzalne krajobrazy.

Ponadto przedstawiono utworzone na terenie parku ścieżki rowerowe oraz wiążącą się z nimi możliwość zdobycia odznaki krajoznawczej „Pasjonata WPK”. W trakcie prezentacji podkreślono konieczność zachowania i poszanowania wrażliwej na działalność człowieka przyrody.