Torfowiska wymagają czynnej ochrony

Data: 21-03-2022

Dla zachowania pełnej bioróżnorodności torfowisk wymagana jest ich czynna ochrona. W bieżącym roku takimi działaniami  na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego objęto użytki ekologiczne „Żobińsczich Błoto” i „Wesków Bagno”.   

Prace te polegały na wyrywaniu samosiewów drzew i krzewów głównie sosny, brzozy i wierzb wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza obszar działań ochronnych na łącznej powierzchni 1,4 ha.

Głównym celem wykonanych zadań ochronnych jest zwiększenie uwilgotnienia, zmniejszenie transpiracji i poprawa warunków świetlnych dla rzadkich roślin związanych z torfowiskami m.in. rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, bagnica torfowiskowa Scheuchzeria palustris.

Wykonane działania były niezbędne aby zahamować naturalną sukcesję i zachować torfowiska będące ostoją wielu cennych gatunków roślin i zwierząt.

Grafika 1: Torfowiska wymagają czynnej ochrony
Grafika 2: Torfowiska wymagają czynnej ochrony
Grafika 3: Torfowiska wymagają czynnej ochrony
Grafika 4: Torfowiska wymagają czynnej ochrony
Grafika 5: Torfowiska wymagają czynnej ochrony
Grafika 6: Torfowiska wymagają czynnej ochrony
Grafika 7: Torfowiska wymagają czynnej ochrony
Grafika 8: Torfowiska wymagają czynnej ochrony
Grafika 9: Torfowiska wymagają czynnej ochrony
Grafika 10: Torfowiska wymagają czynnej ochrony