Temat: Rzeka...

Data: 11-07-2016

W celu podwyższenia świadomości przyrodniczej społeczeństwa, w kierunku prowadzonych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy działań odnoszących się do poznania różnorodności biologicznej ekosystemów rzecznych, w pierwszym półroczu 2016r zrealizowano szereg zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Przeprowadzono liczne zajęcia, warsztaty i pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Zajęcia odbywały się w sali edukacyjnej WPK, w szkołach powiatu kościerskiego oraz w terenie nad wodą. Prowadzone prelekcje i warsztaty tematyką nawiązywały do różnorodności biologicznej dolin rzecznych, ryb występujących w wodach płynących ( ze szczególnym uwzględnieniem wdzydzkiej troci jeziorowej), a także do roli rzek w kontekście korytarzy ekologicznych oraz o zagrożeniach i potrzebie ochrony cieków wodnych. Zajęcia zostały zrealizowane w 3 głównych tematach „Ryby maja głos”, „Wda – rzeka pełna życia” i „Woda – cudowna substancja”. Podsumowaniem cyklu szkolnych zajęć był konkurs plastyczny, rozstrzygnięty w kilku kategoriach wiekowych pn. „Wda – rzeka pełna życia”. Bezpośrednio z zajęć edukacyjnych skorzystało około 1 800 osób. Ponad to, aby dotrzeć z informacją, o bioróżnorodności rzek Wdy i Trzebiochy, nie tylko do mieszkańców, ale i turystów odwiedzających Park, nad rzekami w terenie posadowiono dwie tablice edukacyjno-informacyjne „Przyroda doliny Wdy i Trzebiochy”.

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane są dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Temat: Rzeka
Grafika 2: Temat: Rzeka
Grafika 3: Temat: Rzeka
Grafika 4: Temat: Rzeka
Grafika 5: Temat: Rzeka
Grafika 6: Temat: Rzeka
Grafika 7: Temat: Rzeka
Grafika 8: Temat: Rzeka
Grafika 9: Temat: Rzeka
Grafika 10: Temat: Rzeka
Grafika 11: Temat: Rzeka
Grafika 12: Temat: Rzeka
Grafika 13: Temat: Rzeka
Grafika 14: Temat: Rzeka
Grafika 15: Temat: Rzeka