Tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy

Data: 05-06-2017
Tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy grafika
Tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy grafika
Tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy grafika
Tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy grafika
Tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy grafika
Tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy grafika
Tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy grafika
Tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy grafika

         Czyste środowisko, ogromne bogactwo przyrodnicze oraz różnorodne krajobrazy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zachęcają do wypoczynku na naszym obszarze. Z każdym rokiem obserwujemy zwiększający się ruch turystyczny. Nic dziwnego „piękno natury Parku w Twoim zasięgu”, ale z zasadami racjonalnego korzystania.

            Dla ułatwienia wypoczynku w „zgodzie” z naturą usytuowaliśmy 10 tablic informacyjno – edukacyjnych o treści nawiązującej do korzystania z obszaru WPK.

            Rozpowszechnianie wskazanych informacji z pewnością przyczyni się do zachowania środowiska przyrodniczego w dobrym stanie.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.