Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu

Data: 06-06-2017

 W dniach 3 – 4 czerwca 2017 roku pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego po raz kolejny zaprezentowali swoją działalność na Pomorskich Agro - Targach w Lubaniu.

Tematem przewodnim naszego stoiska była różnorodność biologiczna jezior. Poprzez rozmowy, konkursy, banery oraz bogato ilustrowane publikacje przekazaliśmy informacje na temat flory i fauny środowiska wodnego.

Szczególną uwagę poświęciliśmy organizmom występującym w Kompleksie Jezior Wdzydzkich. Duże zainteresowanie wzbudziła również prezentacja raków rodzimych (raka szlachetnego i błotnego) oraz gatunku inwazyjnego (raka pręgowatego). Była również okazja do przekazania informacji na temat rekreacji i wypoczynku na terenie Parku.

Grafika 1: Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu
Grafika 2: Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu
Grafika 3: Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu
Grafika 4: Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu
Grafika 5: Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu
Grafika 6: Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu
Grafika 7: Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu
Grafika 8: Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu
Grafika 9: Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu
Grafika 10: Stoisko edukacyjne WPK w Lubaniu