Spotkanie z branżą turystyczną

Data: 09-04-2019

W miniony czwartek pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego uczestniczyli w spotkaniu członków Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub”, podczas którego przedstawiono temat: "Jak wykorzystać potencjał przyrodniczy w ofercie turystycznej – dobre przykłady”. Prężnie rozwijająca się branża turystyczna na ternie powiatu kościerskiego, stwarza korzystne warunki do edukacji przyrodniczej, ale również niesie za sobą pewne obciążenia dla przyrody. Dlatego też tego typu spotkania są idealna okazją do przybliżenia słuchaczom możliwości turystycznego wykorzystania terenu Parku w zgodzie z naturą. Podczas spotkania przekazano informację na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych WPK oraz podkreślono potencjał edukacyjny i turystyczny obszaru. Zwrócono również uwagę na poszczególne elementy przyrodnicze, którymi można zainteresować turystę. Słuchaczom przybliżono temat tradycyjnych ogrodów i gatunków inwazyjnych, a także organizmów wodnych i leśnych.

 

Grafika 1: Spotkanie z branżą turystyczną
Grafika 2: Spotkanie z branżą turystyczną
Grafika 3: Spotkanie z branżą turystyczną
Grafika 4: Spotkanie z branżą turystyczną