Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły

Data: 20-07-2020

Wyspa SIDŁY to niewielka powierzchnia (około 4ha) o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Przez długi okres czasu pozostawiona bez użytkowaniu ulegała degradacji, zarastaniu. Kilka minionych lat pracy pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przywraca jej przyrodniczy potencjał. Koszenie trawy jak i wycinanie krzewów i odrostów drzew było niezbędne i konieczne. Jednak proces corocznego odrostu krzewów powracał i przypominał o mało przyjemnej i kosztownej pracy. Postanowiliśmy wrócić do przeszłości, kiedy flora i fauna „regulowały”, utrzymywały właściwy stan. Kilka lat temu zaczęliśmy od owiec, które zajęły się trawą, a od dwóch lat kozy opanowały krzewy. Trawa wybiórczo jest zgryzana i jeszcze wymaga jednorazowego w roku koszenia.

Praktyczna organizacja wypasu  w działaniach z zakresu ochrony przyrody bywa skomplikowana. W przeciwieństwie do koszenia, nie jest to zabieg jednorazowy. O stado zwierząt trzeba zadbać, tworząc odpowiednie warunki. Dlatego wykonaliśmy schronienie dla owiec i kóz na wyspie Sidły położonej na jeziorze Wdzydzkim. Wiatę drewnianą wykonaliśmy we własnym zakresie, z zakupionych materiałów budowlanych. Podstawowa funkcję jaką ma spełniać wiata jest możliwość schronienia przed deszczem i wiatrem wypasanych zwierząt.

Zwierzęta w roli „żywych kosiarek” pomagają w ochronie zmiennowilgotnej łąki. Obszar ten obfituje w cenne i chronione gatunki m.in. nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum,  kruszczyk błotny Epipactis palustris, listera jajowata Listera ovata, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata, stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis. Gdyby nie interwencja człowieka poprzez koszenie i wypas owiec, łąka zarosłaby krzewami i drzewami, co spowodowałoby wyginięciem na tym terenie tych chronionych roślin.

 

Grafika 1: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Grafika 2: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Grafika 3: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Grafika 4: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Grafika 5: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Grafika 6: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Grafika 7: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Grafika 8: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Grafika 9: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Grafika 10: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Grafika 11: Schronienie dla zwierząt na wyspie Sidły
Listera jajowata
nasięźrzał pospolity