Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie - marką promocyjną obszaru

Data: 25-01-2017

 

 

Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie pracująca na rzecz funkcjonowania Rezerwatu utworzyła Grupy Robocze.

W dniu 19 stycznia br., we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym odbyło się spotkanie uczestników Grupy Roboczej Nr 2. Gości powitał pan Henryk Ossowski  Wicestarosta Powiatu Kościerskiego.

W skład Grupy wchodzą:

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,

Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego,

Kierownik Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,

Kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego,

Przedstawiciel Gminy Kościerzyna,

Przedstawiciel Tucholskiego Ośrodka Kultury,

Przedstawiciel Powiatu Kościerskiego,

Przedstawiciel Powiatu Tucholskiego.

Do zadań Grupy należy:

1/ Zapewnienie szerszego udziału lokalnych społeczności i prywatnych przedsiębiorców w działaniach

     na rzecz Rezerwatu oraz

2/ Propagowanie idei programu „Człowiek i biosfera” (MAB) wśród społeczności lokalnej oraz

     turystów.

 

Podczas spotkania zaplanowano następujące zadania:

1/ opracowanie i wydanie albumu o tematyce Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie,

2/ utworzenie strony na profilu społecznościowym facebook, na której umieszczane będą informacje

     związane z „życiem”  RBBT,

3/ Opracowanie biuletynu informacyjnego nt. wydarzeń realizowanych na obszarze RBBT,

4/ Opracowanie księgi identyfikacji wizualnej RBBT,

5/ Wykonanie projektu ulotki informacyjnej o RBBT do wykorzystania przez zainteresowane osoby,

     samorządy oraz instytucje,

6/ Członkowie Grupy zobowiązali się do uruchomienia życia medialnego Rezerwatu,

7/ Zobowiązano się do podjęcia starań o ustanowienie roku 2018 Rokiem Rezerwatów Biosfery.

 

Na spotkaniu dokonano wyboru Lidera grupy, którym został wybrany jednogłośnie Andrzej Penk – kierownik Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Grafika 1: Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie - marką promocyjną obszaru
Grafika 2: Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie - marką promocyjną obszaru