Rajd Rowerowy

Data: 16-09-2014

W dniu 16 września odbył się rowerowy rajd zorganizowany przez Wdzydzki Park Krajobrazowy pod hasłem "Bioróżnorodność terenów wodno-błotnych".

Trasa rajdu wiodła z Piechowic czarnym szlakiem "Pętla Lipno" do wieży widokowej nad jeziorem Lipno. Następnie uczestnicy zostawili szlak czarny i przejechali na południe do szlaku zielonego "Pętla Przytarnia" gdzie nad planowanym rezerwatem przyrody "Motowęże" poznali charakterystyczne rośliny torfowisk niskich oraz charakterystykę jezior dystroficznych. Kolejnym głównym przystankiem na trasie rajdu była platforma obserwacyjna nad jeziorem Wdzydze niedaleko miejscowości Struga, gdzie uczestnicy mogli zapozanć się z charatkerystyką jeziora oraz najważniejszymi gatunkami ptaków związanymi ze środowiskiem wodnym.
Część terenowa rajdu zakończyła się w Przy tablicach informacyjnych WPK w miejscowości Struga, gdzie na uczestników czekał drobny poczęstunek przy ognisku.

Ostatnim zadaniem dla uczestników był test z wiedzy zdobytej podczas rajdu. Pięciu najlepszych uczniów otrzymało atrakcyjne nagrody.


Organizacja rajdu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 

Grafika 1: Rajd Rowerowy
Grafika 2: Rajd Rowerowy
Grafika 3: Rajd Rowerowy
Grafika 4: Rajd Rowerowy
Grafika 5: Rajd Rowerowy
Grafika 6: Rajd Rowerowy
Grafika 7: Rajd Rowerowy
Grafika 8: Rajd Rowerowy
Grafika 9: Rajd Rowerowy