Przewodnik po Edukacji Przygodą w Polsce

Data: 21-02-2017

Z przyjemnością informujemy, iż po raz pierwszy ukazał sie drukiem Przewodnik po Edukacji Przygodą w Polsce. Jest to efekt kilkumiesięcznej pracy Zespołu Pracowni Nauki i Przygody. Publikacja zawiera wykaz i opis ośrodków oraz organizacji, które w swoich działaniach edukacyjnych inspirują się pedagogiką przeżyć. Przewodnik opisuje 45 jednostek z całego kraju, z czego 5 zlokalizowano w województwie pomorskim. A wśród tych pięciu znalazl się również Wdzydzki Park Krajobrazowy. Bardzo nam miło, iż nasze zadania z zakresu edukacji przyrodniczej nastawione na poznawanie, przeżywanie i doznawanie przyrody zostały dostrzeżone i ujęte w publikacji

Grafika 1: Przewodnik po Edukacji Przygodą w Polsce
Grafika 2: Przewodnik po Edukacji Przygodą w Polsce