Podsumowanie zadania - ochrona płazów

Data: 26-04-2024

W ramach czynnej ochrony płazów z końcem lutego pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Schodnie zamontowali około 300 m wygrodzeń naprowadzająco-wyłapujących tzw. płotków. Zadaniem płotków było ograniczenie  możliwości wchodzenia płazów na drogę i tym samym ograniczenie ich śmiertelności.
Z końcem kwietnia płotki zostały zwinięte, więc nadszedł czas na końcowe podsumowanie.

Łącznie podczas całego okresu wiosennej migracji przeniesione na miejsce rozrodu (pobliski zbiornik wodny) zostały 1364 płazy, w tym:

- 565 żab brunatnych (żaby moczarowe i trawne),

- 500 ropuch szarych,

- 150 żab zielonych  (żaba wodna i jeziorkowa),

- 111 traszek zwyczajnych,

- 16 grzebiuszek ziemnych,

- 16 kumaków nizinnych,

- 6 traszek grzebieniastych.

Przypominamy, że wszystkie gatunki płazów w Polsce objęte są ochroną gatunkową. Działania podejmowane przez pracowników Parku realizowane są na podstawie pozwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WZG.6401.47.2024.ŁP.2 oraz RDOŚ-Gd-WZG.6401.35.2024.ŁP.2).

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Na zdjęciu Żaba zielona, fot. K.Libera
Na ręce zwinięty Kumak nizinny, fot. K.Libera
Na zdjęciu gatunek płaza - Grzebiuszka ziemna, fot. K.Libera
Na ręce Traszka grzebieniasta, fot. K.Libera
Na ręce Ropucha szara, fot. K.Libera
Demontaż płotków przy drodze fot. K.Libera
Widok na wygrodzenia znajdujące się przydrodze z tablicą informacyjną "Płotki dla płazów - prosimy nie uszkadzać płotków, fot.
Na ręce Żaba brunatna  fot. M.Greinke