Podsumowanie konkursu „Płazy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”

Data: 17-06-2024

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu „Płazy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”. Oficjalne podsumowanie oraz wręczenie nagród odbyło się 17 czerwca 2024 roku w siedzibie Wdzydzkiego parku Krajobrazowego w Kościerzynie. Konkurs miał na celu upowszechnienie i poszerzenie wiedzy na temat biologii, ekologii oraz różnorodności gatunkowej płazów zamieszkujących teren Parku.

Wszystkie prace konkursowe zostały ocenione przez komisję, która miała niełatwe zadanie wyłonienia najlepszych prac spośród licznych, kreatywnych i merytorycznych zgłoszeń. Uroczyste wręczenie nagród zgromadziło laureatów konkursu oraz ich rodziny, co było wspaniałą okazją do celebrowania wiedzy i pasji młodych ludzi związanych z przyrodą.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie z terenu powiatu kościerskiego, a rozstrzygnięcia dokonywano w trzech kategoriach. Konkurs będzie miał swoją kontynuację w drugim półroczu, kiedy to przeprowadzony zostanie turniej płaziej wiedzy.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów w poszczególnych kategoriach.

Kategoria I - „Nasze płazy”

1. Zuzanna Lubecka

2. Sara Rolbiecka

3. Monika Synak

Wyróżnienie. Alicja Szatkowska

Kategoria III - „ Płazie siedliska”

1. Eliza Klinkosz

2. Marcin Konert

3. Faustyna Żynda

Kategoria IV - „Płazie opowieści”

1. Kaspian Zalewski

Wyróżnienie. Piotr Bieliński

Wyróżnienie. Zofia Kulaszewicz

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy!

Wręcznie nagród w konkursie. fot. M. Greinke
Lureaci konkursu wraz z opiekunami i rodzinami. fot. M. Greinke
Laureaci konkursu z dyplomami. fot. M. Greinke
Wybrane, nagrodzone prace konursowe. fot. M. Greinke