Piknik Edukacyjny w Przytarni

Data: 22-08-2023

W dniu 18 sierpnia pracownicy Wdzydzkiego Parku w ramach współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Serce Kaszub” wzięli udział w Pikniku Edukacyjnym pn. „Serce Kaszub to piękna kraina, więc zamiast auta weź rower i wspieraj nasz klimat” oraz wspólnym sadzeniu drzew.

W malowniczej miejscowości Przytarnia w otoczeniu wieży widokowej oraz ścieżki rowerowej powstał  „Mini Park Edukacyjny” z tablicami edukacyjnymi i interaktywnymi – informującymi o zapobieganiu zanieczyszczeniom i ochronie środowiska przed emisją szkodliwych pyłów  i gazów. Oficjalnie otwarcie nowo powstałej infrastruktury poprzez przecięcie zielonej wstęgi dokonali Wójt gminy Karsin Roman Brunke i Patrycja Weiher – Maliszewska – Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”. Tego dnia licznie przybyli goście mogli skorzystać z warsztatów przyrodniczych, wziąć udział w grze terenowej, wejść na wieżę widokową czy wspólnie posadzić drzewo.

W ramach realizowanego projektu w łatwy, przyjemny i ogólnodostępny sposób przekazano najważniejsze informacje o przeciwdziałaniu zanieczyszczaniu środowiska oraz zachęcano mieszkańców i turystów do podejmowania chociaż najmniejszych decyzji skutkujących zminimalizowaniem emisji zanieczyszczeń. Pierwsze sto osób przybyłych na piknik otrzymało prezent w postaci rośliny z dołączoną edukacyjną informacją na temat racjonalnego korzystania z energii i roli drzew w przyrodzie.

Zadanie pod nazwą „Serce Kaszub to piękna kraina, więc zamiast auta weź rower i wspieraj nasz klimat” dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dziękujemy Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” za kolejną trafną inicjatywę proekologiczną oraz mieszkańcom i turystom za wzięcie udziału we wspólnej akcji.

Zdjęcie osób rozwiązujących krzyżówkę przy tablicach edukacyjnych, fot. M. Orlikowski
Sadzenie drzewa przez rodzinę, fot. M. Orlikowski
Zdjęcie z wieży widokowej z widokiem na "Mini Park edukacyjny", oficjalne otfarcie, przecięcie wstęgi fot. M.Orlikowski
Parking przy wieży widokowej z uczestnikami pikniku oraz stanowiskami edukacyjno informacyjnymi, fot. M. Greinke
Sadzenie drzew. fot M. Orlikowski
Uczestnicy Pikniku Edukacyjnego na tle stoisk informacyjno-edukacyjnych, fot. M. Orlikowski