Pierwsze spotkanie z wędkarzami PZW nt., realizacji projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”

Data: 15-01-2015

W dniu 11 stycznia uczestniczyliśmy jako Wdzydzki Park Krajobrazowy w zebraniu członków Koła Wędkarskiego „Costerina” w Kościerzynie. Wśród szeroko omawianej tematyki zaprezentowano założenia realizacji projektu realizowanego przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku.

Omówiono założenia projektu, który koncentruje się na:

- dokładnej inwentaryzacji wód spełniających wymagania skutecznej restytucji raka szlachetnego,

- analizie genetycznej ocalałych populacji pod kątem ich wewnętrznego zróżnicowania ilustrującego poziom adaptacji do środowiska,

- hodowli materiału zaraczeniowego i jego introdukcji do wybranych wód,

- edukacji dotyczącej problematyki zaniku raka szlachetnego,

- aktywizacji społeczności lokalnej i promocji projektu.

Omówiono obecny stan populacji raka szlachetnego. Co mu zagraża, jak je chronić, a przede wszystkim jak rozróżnić raka szlachetnego od inwazyjnego gatunku raka pręgowatego.

Tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród słuchaczy.

 

Grafika 1: Pierwsze spotkanie z wędkarzami PZW nt., realizacji projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”
Grafika 2: Pierwsze spotkanie z wędkarzami PZW nt., realizacji projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”
Grafika 3: Pierwsze spotkanie z wędkarzami PZW nt., realizacji projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”
Grafika 4: Pierwsze spotkanie z wędkarzami PZW nt., realizacji projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”
Grafika 5: Pierwsze spotkanie z wędkarzami PZW nt., realizacji projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”
Grafika 6: Pierwsze spotkanie z wędkarzami PZW nt., realizacji projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”