Piątkowe popołudnie z płazami za nami

Data: 15-05-2018

 W ubiegły piątek odbyły się zajęcia edukacyjne na temat batrachofuny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Przybyli na spotkanie mili okazję wysłuchać prelekcji na temat biologii i ekologii płazów oraz nauczyć się rozpoznawać wybrane gatunki po sylwetce i po głosie. Nie zabrakło również żywych okazów, dzięki którym uczestnicy zdali sobie sprawę z delikatności i wrażliwości tych organizmów. Płazy należą do jednych z najbardziej zagrożonych zwierząt na Świecie, dlatego też ważne jest, szczególnie wśród lokalnych społeczności, szerzenie informacji o potrzebie ich ochrony. Na zakończenie zabawy, zgadywanki i konkurs podsumowujący wiedzę.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie, pomimo burzy z piorunami i obfitych opadów deszczu. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Moniki Rekowskiej, dzięki której możemy zaprezentować również fotograficzną relację z tego wydarzenia.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie płazy podlegają prawnej ochronie, zajęcia z edukacyjne z wykorzystaniem żywych okazów przeprowadzono zgodnie z zapisami pozwolenia Regionalego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 14.04.2017r., RDOŚ-Gd-WZG.6401.60.2017.AOL.1.

Grafika 1: Piątkowe popołudnie z płazami za nami
Grafika 2: Piątkowe popołudnie z płazami za nami
Grafika 3: Piątkowe popołudnie z płazami za nami
Grafika 4: Piątkowe popołudnie z płazami za nami
Grafika 5: Piątkowe popołudnie z płazami za nami
Grafika 6: Piątkowe popołudnie z płazami za nami
Grafika 7: Piątkowe popołudnie z płazami za nami