Owce i kozy wracają do czynnej ochrony na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

Sidły to niewielka, leżąca na zachód od Ostrowa Wielkiego wyspa na jeziorze Wdzydze. Znajduje się tam łąka otoczoną trzcinowiskiem i szuwarami. Są tam idealne warunki zarówno dla wzrostu roślin terenów wilgotnych jak i miejsca lęgowe dla ptactwa wodno-błotnego.

Celem ochrony wyspy jest zachowanie bioróżrorodności siedliska łąkowego ze stanowiskiem roślin znajdujących się pod ścisłą ochroną gatunkową: nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum oraz kruszczyk błotnya Epipactis palustris.

Aby zachować bogactwo przyrodnicze wyspy, prowadzone są zabiegi czynnej ochrony. W tym celu, kolejny rok  pracownicy Parku prowadzą kontrolowany wypas owiec i kóz. Owce i kozy w roli „żywych kosiarek” będą pomagały w ochronie łąki. Nasza praca poprzez organizację wypasu zwierząt powoduje ochronę łąki przed zarastaniem roślinnością zielną i odrostami wierzb.

Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na wyspie Sidły będzie realizowane, jak co roku do późnej jesieni.

 

Grafika 1: Owce i kozy wracają do czynnej ochrony na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
Grafika 2: Owce i kozy wracają do czynnej ochrony na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
Grafika 3: Owce i kozy wracają do czynnej ochrony na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
Grafika 4: Owce i kozy wracają do czynnej ochrony na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.