Owce i kozy wracają do czynnej ochrony na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

Data: 28-06-2021

Sidły to niewielka, leżąca na zachód od Ostrowa Wielkiego wyspa na jeziorze Wdzydze. Znajduje się tam łąka otoczoną trzcinowiskiem i szuwarami. Są tam idealne warunki zarówno dla wzrostu roślin terenów wilgotnych jak i miejsca lęgowe dla ptactwa wodno-błotnego.

Celem ochrony wyspy jest zachowanie bioróżrorodności siedliska łąkowego ze stanowiskiem roślin znajdujących się pod ścisłą ochroną gatunkową: nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum oraz kruszczyk błotnya Epipactis palustris.

Aby zachować bogactwo przyrodnicze wyspy, prowadzone są zabiegi czynnej ochrony. W tym celu, kolejny rok  pracownicy Parku prowadzą kontrolowany wypas owiec i kóz. Owce i kozy w roli „żywych kosiarek” będą pomagały w ochronie łąki. Nasza praca poprzez organizację wypasu zwierząt powoduje ochronę łąki przed zarastaniem roślinnością zielną i odrostami wierzb.

Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na wyspie Sidły będzie realizowane, jak co roku do późnej jesieni.

 

Grafika 1: Owce i kozy wracają do czynnej ochrony na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
Grafika 2: Owce i kozy wracają do czynnej ochrony na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
Grafika 3: Owce i kozy wracają do czynnej ochrony na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
Grafika 4: Owce i kozy wracają do czynnej ochrony na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.