Oferta edukacyjna Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego na rok 2024

Data: 11-01-2024

Zapraszamy grupy zorganizowane do udziału w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej organizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy. Integralną częścią ochrony przyrody jest jednoczesna edukacja społeczeństwa. Dlatego też w ramach realizowanych przez Park działań przedstawiamy naszą ofertę edukacyjną, która będzie obowiązywała w 2024 roku.

Z końcem ubiegłego roku dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było doposażenie sali edukacyjnej o makietę 3D ukształtowania terenu Wdzydzkiego Parku. W związku z czym zachęcamy do jej obejrzenia
i informujemy, że wszystkie zajęcia prowadzone w sali edukacyjnej wzbogacone będą o moduł odnoszący się do nowo powstałej makiety.

W roku 2024 działania edukacyjne zostaną skupione wokół tematów poświęconych siedliskom wodnym i wodno-błotnym oraz organizmom je zasiedlającym w szczególności płazom i ich ochronie. W związku z czym szczególnie zachęcamy do udziału w akcji edukacyjnej pn. „Nie bój (się) żaby! Dlaczego płazy są ważne?”. W ramach akcji m.in. zostaną przeprowadzone zajęcia tematyczne oraz płazi konkurs, o którym więcej napiszemy w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje oraz lista proponowanych tematów znajduje się na stronie internetowej  (tutaj) i w załączniku. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Parku realizowane są bezpłatnie. Szczegółowe informacje można uzyskać również u Pani Grażyny Sadowskiej st. spec. ds. edukacji WPK pod numerem tel.: 58 6868273 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: g.sadowska@pomorskieparki.pl.

 

Grafika 1: Oferta edukacyjna Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego na rok 2024