Odłów raków pręgowanych – inwazyjnych w wodach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 14-06-2024

Jezioro Drzędno jest przedmiotem prowadzonych prac czynnej ochrony zmierzających do przywrócenia walorów przyrodniczych jakie były w niedalekiej przeszłości.

Rozpoczęliśmy od eliminacji inwazyjnego gatunku raka pręgowatego na rzecz restytucji raka szlachetnego. Warunkiem będzie temperatura wody jeziora badana w okresie letnim. Usuwanie biogenów poprzez likwidację trzciny w jeziorze lobeliowym oraz eliminacja ryb karpiowatych.

Czy przywracanie lepszego stanu wód jest możliwe? O tym będziemy informować w przyszłości.

 

Nurek na brzegu jeziora przygotowujący sie do odłowu raka pręgowatego, fot. A. Penk
Nurek w wodzie podczas odłowu, fot. A. Penk
Nurek stojący w wodzie, fot. A.Penk
Widok na jezioro Drzędno i rosnąla lobelię przy brzegu, fot. m. Orlikowski