Ochrona siedlisk i gatunków na użytku ekologicznym „Żabińskich Błoto” we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 12-02-2021

Użytek ekologiczny „Żabińskich Błoto” położony na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, zajmuje obszar śródleśnego oczka wodnego przechodzącego w pło mszarne o łącznej powierzchni 1,43 ha. Obiekt ten został objęty ochroną w 2003 r. Wśród flory stwierdzono 35 gatunków roślin naczyniowych,  z czego 10 podlega ochronie prawnej m. in. rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy, torfowiec magellański.

Od kilku lat obserwowany jest niski stan wody na torfowisku. Jednym z objawów jest całkowicie suchy okrajek torfowiska. Postępuje tu ekspansja sosny oraz brzozy. Rozwój roślinności drzewiastej powoduje przyspieszoną transpiracja i utratę wody z torfowiska oraz dalsza ekspansję roślin drzewiastych.

W celu zachowania siedliska i gatunków na użytku ekologicznym „Żabiński Błoto” w lutym 2021 roku wykonano zabieg czynnej ochrony, polegające na usunięciu nalotu sosny i brzozy.  Pozyskaną biomasę wyniesiono poza obszar torfowiska, aby wyeliminować zagrożenie zagłuszania flory torfowiskowej oraz nadmiernego użyźniania siedliska. Prace te stanowią kontynuację działań podejmowanych w 2017 roku w celu zachowania tego unikatowego miejsca dla różnorodności przyrodniczej oraz przyszłych pokoleń.

Na torfowisku znajduje się kładka na której odbywają się zajęcia edukacyjne grup z pobliskiej Zielonej Szkoły w Schodnie.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dobrej współpracy z prywatnymi właścicielami powierzchni oraz finansowemu wsparciu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


 

 

Grafika 1: Ochrona siedlisk i gatunków na użytku ekologicznym „Żabińskich Błoto” we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 2: Ochrona siedlisk i gatunków na użytku ekologicznym „Żabińskich Błoto” we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Ochrona siedlisk i gatunków na użytku ekologicznym „Żabińskich Błoto” we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: Ochrona siedlisk i gatunków na użytku ekologicznym „Żabińskich Błoto” we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: Ochrona siedlisk i gatunków na użytku ekologicznym „Żabińskich Błoto” we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 6: Ochrona siedlisk i gatunków na użytku ekologicznym „Żabińskich Błoto” we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 7: Ochrona siedlisk i gatunków na użytku ekologicznym „Żabińskich Błoto” we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 8: Ochrona siedlisk i gatunków na użytku ekologicznym „Żabińskich Błoto” we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym