Ochrona jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 24-07-2020

Jednym z największych walorów krajobrazowych, przyrodniczych jak i turystycznych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego są jeziora. W trosce o ich stan w latach ubiegłych zostały przez Park zlecone  szczegółowe badania fizyko-chemiczne wybranych zbiorników. W wyniku badań powstało opracowanie, w którym określano stan ekologiczny i troficzny jezior, ze wskazaniem tych najbardziej zagrożonych.

Ochrona jezior to pojęcie bardzo złożone, w skład którego wchodzą badania, monitoring, oczyszczanie, zlikwidowanie źródeł dopływu nieczystości czy ewentualna rekultywacja. Nie należy również zapominać o edukacji ekologicznej społeczeństwa. Wszyscy w różnym stopniu korzystamy z zasobów wód powierzchniowych i każdy z nas powinien mieć świadomość, że jako indywidualny użytkownik ma wpływ i jest odpowiedzialny za stan czystości naszych jezior.

Z myślą o potrzebie edukacji w tym zakresie opracowano i wydano materiały edukacyjno-informacyjne, które w skrótowy i przystępny sposób opisują główne czynniki wpływające na czystość zbiorników wodnych, jak i sposoby ich ochrony oraz zachowania dla przyszłych pokoleń. W materiałach odnajdziemy również informację o wynikach wyżej opisanych badań.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które są dostępne w wersji drukowanej w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie oraz w wersji elektronicznej do pobrania (pdf).

 

Grafika 1: Ochrona jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 2: Ochrona jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 3: Ochrona jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 4: Ochrona jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 5: Ochrona jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego