Ochrona drzew przed działalnością bobrów.

Data: 19-05-2014
Ochrona drzew przed działalnością bobrów. grafika
Ochrona drzew przed działalnością bobrów. grafika
Ochrona drzew przed działalnością bobrów. grafika
Ochrona drzew przed działalnością bobrów. grafika
Ochrona drzew przed działalnością bobrów. grafika

Na przełomie kwietnia i maja pracownicy Wdzydzkiego Parku zabezpieczyli siatką około setki drzew liściastych na wyspie Glonek.

Akcja ma na celu ochronę naturalnie odnawiającego się grądu gwiazdnicowego, ujętego zarówno w dyrektywie siedliskowej jak i na liście siedlisk Natura 2000.
Tworzące go m. in. graby i dęby, ze względu na mały udział drzew liściastych w drzewostanie, podlegają największej presji i są ścinane przez bobry w pierwszej kolejności.
Osłonięcie drzew przy pomocy siatki drucianej pozwoli zachować cenne siedlisko.

 

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.