Obchody Dnia Samorządowca we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 01-07-2014

W dniu 12 czerwca odbył się po raz czwarty Dzień Samorządowca. W tym roku motywem przewodnim była charakterystyka różnego typu torfowisk, które zostały zaprezentowane zaproszonym przedstawicielom samorządów gmin i powiatu kościerskiego podczas rajdu rowerowego po Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

Pierwszym przystankiem na trasie wycieczki był projektowany użytek ekologiczny „Studzienice”, następnie użytek ekologiczny „Kotel” oraz projektowany rezerwat przyrody „Wałachy”. Na każdym z nich uczestnikom zaprezentowano kolejno różne rodzaje torfowisk- niskie, wysokie oraz przejściowe.  Zaproszeni goście mieli okazję dowiedzieć się jaka jest geneza poszczególnych typów torfowisk, czym się od siebie różnią, poznać charakterystyczne zbiorowiska roślinne oraz gatunki chronione występujące na obszarach wodno – błotnych. Podczas zajęć terenowych starano się podkreślić jak ważną rolę pełnią torfowiska w zachowaniu różnorodności biologicznej, ich znaczenie, jako buforu, eliminującego zanieczyszczenia, a także to, że stanowią w środowisku naturalny magazyn wody, często zapobiegając suszy. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wieży widokowej we Wdzydzach Kiszewskich.

Dzień Samorządowca odbył się dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

na projektowanym użytku ekolgicznym "Studzienice"
Grafika 2: Obchody Dnia Samorządowca we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Obchody Dnia Samorządowca we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
na użytku ekologicznym "Kotel"
wykonywanie odwiertu glebowego
Grafika 6: Obchody Dnia Samorządowca we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
projektowany rezerwat przyrody "Wałachy"
Grafika 8: Obchody Dnia Samorządowca we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 9: Obchody Dnia Samorządowca we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym