Nowość. Makieta ukształtowania terenu w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 16-01-2024

W siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego pojawiła się nowa atrakcja edukacyjna, która w bardzo obrazowy sposób wprowadza odwiedzających i uczestników zajęć w tajniki unikalnego ukształtowania terenu tego malowniczego obszaru. To nic innego jak makieta 3D, która przenosi odwiedzających w podróż po urozmaiconych terenach parku.

Makieta została stworzona przy współpracy z artystami i zarazem specjalistami w dziedzinie makiet. Dzięki precyzyjnym danym geograficznym i zdjęciom satelitarnym udało się wiernie odwzorować detale terenu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Odwiedzający mogą teraz podziwiać ukształtowanie terenu, wzniesienia, rzeki i jeziora w zupełnie nowej formie. Makieta 3D to nie tylko atrakcyjna forma edukacji, ale również innowacyjne narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć i docenić bogactwo przyrody Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.  Dzięki dokładnym wizualizacjom, odwiedzający siedzibę Parku mogą lepiej zrozumieć znaczenie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Makieta powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie sali edukacyjnej przy siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”.

Wdzydzki Park Krajobrazowy kontynuuje swoje wysiłki na rzecz edukacji ekologicznej i promocji zrównoważonego rozwoju, a nowa pomoc dydaktyczna wpisuje się doskonale w tę misję. W związku z czym zachęcamy do jej obejrzenia i jednocześnie informujemy, że wszystkie zajęcia prowadzone w sali edukacyjnej wzbogacone będą o moduł odnoszący się do nowo powstałej pomocy edukacyjnej. Makieta 3D to kolejny krok w kierunku stworzenia przyjaznej dla odwiedzających przestrzeni, gdzie edukacja idzie w parze z zachwytem nad pięknem natury.

Makieta ukształtowania terenu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, widok z góry. fot. G. Sadowska
Widok na fragment makiety przedstawiający Jezioro Wdzydze. fot. G. Sadowska
Widok makiety z boku na loga instytucji dofinansowującej. fot. G. Sadowska
Uczestnicy zajęć poznają Wdzydzki Park Krajobrazowy spoglądając na makietę. fot. G. Sadowska