Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 04-05-2020

Wdzydzki Park Krajobrazowy to obszar wyjątkowy, zasobny w duże kompleksy leśne borów tucholskich oraz czyste kaszubskie jeziora. Bogactwo krajobrazu - Kaszubskie Morze,  przyrody – rezerwaty, użytki ekologiczne, kultura i historia kaszub powoduje iż Park odwiedza z każdym rokiem coraz więcej ludzi. Do roku 2017 obszar ten był „przystosowany” poprzez wykonaną infrastrukturę na ścieżkach turystycznych, tj., witacze, wiaty, mapy, czy tablice informacyjne. Nawałnica w 2017 roku zmieniła prawie wszystko. Zniszczyła większość obiektów lub w znacznym stopniu je uszkodziła, co powodowało potrzebę ich uprzątnięcia.

Czyniąc duże starania pozyskano środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na projekt pn. „Odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej zniszczonej w nawałnicy w sierpniu 2017 r. na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”.

Odtworzono witacze parku z informacją o obszarze w ilości 16 szt., stelaże do map parku, które zostały zlokalizowane w miejscach o dużym nasileniu ruchu turystycznego w ilości 6 szt., tablice kierunkowe do Zielonej Szkoły w Schodnie, 9 wiat parkowych oraz 78 stelaży z tablicami informacji przyrodniczej na dziewięciu ścieżkach, szlakach przyrodniczych. Zadanie zrealizowano przy dobrej współpracy z Nadleśnictwami Kościerzyna i Lipusz, Urzędem Miasta w Kościerzynie, gminami Kościerzyna, Karsin, Dziemiany, Lipusz i Stara Kiszewa oraz przedsiębiorcami z obszaru WPK.

Dzięki środkom z FSUE odtworzono zagospodarowanie parku, które ponownie umożliwi korzystanie z obszar Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, w tym Zielonej Szkoły w Schodnie.

Infrastrukturę wykonała firma Kopol z Bytowa.

Grafika 1: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 2: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 3: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 4: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 5: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 6: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 7: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 8: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 9: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 10: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 11: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 12: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 13: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 14: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 15: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 16: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 17: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 18: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 19: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 20: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 21: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 22: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 23: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 24: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 25: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 26: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 27: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 28: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 29: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 30: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 31: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 32: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 33: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 34: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 35: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 36: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 37: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 38: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 39: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 40: Nowe zagospodarowanie edukacyjno - turystyczne Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego