Nowe oznakowanie pomników przyrody we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 01-03-2023

Na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego pomniki przyrody są jednym z cenniejszych elementów przyrody. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Przy współpracy gminy Kościerzyna przeprowadziliśmy modernizację oznakowania 14 pomników przyrody, położonych w granicach Parku w ośmiu gatunkach drzew i krzewów – dąb szypułkowy, buk zwyczajny, klon zwyczajny, sosna pospolita, daglezja zielona, kasztanowiec zwyczajny, buk zwyczajny odmiana purpurowa oraz jałowiec pospolity .

Każdy z nich oznakowano tabliczką z białym orłem w koronie na zielonym tle z nazwą „pomnik przyrody”.

Pomniki przyrody, oprócz walorów przyrodniczych, mają również znaczenie kulturowe, a także społeczne. Są cennym elementem edukacji ekologicznej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy, ponieważ pobudzają zainteresowanie otaczającą przyrodą.

Tabliczkę umieszcza się na wysokości około 3 metrów. Fot. Marek Orlikowski
Nieoceniona pomoc kierownika, który pomaga przy pracy. Fot. Marek Orlikowski
Przed montażem tabliczki należy ją dopasować do drzewa. Fot. Marek Orlikowski
Tabliczkę przybija się do drzewa niewielkimi gwoździami. Fot. Marek Orlikowski
Pomnik przyrody na skarpie nad jeziorem Wdzydze. Fot. Marek Orlikowski
Zamontowana tabliczka na drzewie. Fot. Marek Orlikowski