Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

KOŚCIERZYNA
Konkurs "Wiosna, ach to Ty!"
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

Nietoperze są jedną z najbardziej zagrożonych grup ssaków. Niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku, szeroko pojęta antropopresja, zmniejszanie się bazy pokarmowej czy ubywanie naturalnych schronień – sprawiły, że liczebność wielu gatunków poważnie zmalała. We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym żyje 11 gatunków tych zwierząt i jednym z poważniejszych zagrożeń dla ich egzystencji jest niewystarczająca ilość naturalnych kryjówek. Wdzydzki PK to w 64% lasy, które z kolei w blisko 90% tworzy sosna zwyczajna. W takich drzewostanach trudno o naturalne schronienia. Skuteczną metodą stosowaną właśnie w lasach jest rozwieszanie specjalnych skrzynek tzw. schronów.  Ubywanie kryjówek  oraz miejsc rozrodu to nie tylko poważne zagrożenie dla nietoperzy, ale również dla dużej części ptaków. Tworzenie sztucznych schronień jest szczególnie potrzebne w monokulturach leśnych, gdzie bardzo trudno o naturalne kryjówki.

W latach ubiegłych pracownicy Parku podjęli działania polegające na zawieszeniu budek dla ptaków i nietoperzy oraz ich późniejszym monitoringu w wyniku, którego odnotowano wysoki odsetek zajętości i wykorzystywania sztucznych schronów. W tym roku w ramach czynnej ochrony ptaków i nietoperzy na terenie WPK pracownicy Parku uzupełnili wybrane powierzchnie o nowe schronienia i częściowo wymienili zużyte budki.

Działanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.