Nowa 2- kilometrowa Aleja Drzew Przydrożnych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 25-03-2024
Widok na posadzoną aleję drzew wzdłóż drogi asfaltowej, fot. M.Orlikowski grafika
Kontrolowanie sadzenia drzew przez pracownika WPK, fot. M. Orlikowski grafika
Widok na posadzoną aleję drzew wzdłóż drogi asfaltowej, fot. M.Orlikowski grafika
Zdjęcie z tablicą informacyjną o projekcje: Nasadzenie drzew wykonane w ramach projektu  "Trzy miliardy drzew do 2030 r." Zachowaj zieleń, dbaj o ochronę alei drzew fot. M.Orlikowski grafika
Kontrolowanie sadzenia drzew przez pracowników WPK, fot. M. Orlikowski grafika
Widok na posadzoną aleję drzew wzdłóż drogi asfaltowej, fot. M.Orlikowski grafika

W ramach zadania zrealizowano nasadzenie i opalikowano 252 drzewka z gatunku lipa drobnolistna i klon zwyczajny wzdłuż drogi gminnej Kalisz - Belfort na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, tworząc nową aleję drzew przydrożnych.

Zadrzewiania przydrożne wzdłuż ciągów komunikacyjnych poza wartością krajobrazową pełnią szereg istotnych funkcji: ochronne – osłaniają drogi, ograniczają hałas i zanieczyszczenia oraz nawiewanie śniegu na drogę, estetyczne – harmonizują widoki w czasie jazdy oraz przyrodnicze -  drzewa i krzewy, rośliny miododajne stanowią cenny pożytek dla owadów zapylających oprócz tego tworzą korytarze ekologiczne, podnoszą bioróżnorodność i tworzą siedliska dla ptaków i małych ssaków. Sadzenie drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych jest niezwykle cennym i pożądanym działaniem wzbogacającym krajobraz oraz mającym pozytywny wpływ na doznania estetyczne.

Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z Urzędem Gminy w Dziemianach.

Bardzo dziękujemy za współpracę mieszkańcom wsi Kalisz i Belfort oraz właścicielom gruntów sąsiadujących z powstałą aleją drzew przydrożnych.

Wdzydzki Park Krajobrazowy przystąpił do realizacji zadania w ramach unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej, która zobowiązuje do posadzenia co najmniej 3 mld dodatkowych drzew w Unii Europejskiej do 2030 r. przy pełnym poszanowaniu zasad ekologicznych. To część szerszych działań na rzecz odbudowy lasów UE i walki ze zmianami klimatycznymi. Zobowiązanie to jest celem strategii Unii Europejskiej w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2030.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.