Nietoperze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 23-08-2023

W sierpniu gościliśmy studentów z Sekcji Chiropterologicznej Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy przy okazji własnego projektu obejmującego badania nad karlikami pomogli nam sprawdzić zasiedlenie zawieszonych w latach ubiegłych budek dla nietoperzy. 

Sprawdzonych zostało ponad 130 schronów, które w większości nosiły znamiona użytkowania. Nawet jeżeli w danej budce nie stwierdzono obecności zwierzęcia to guano (odchody) było prawie zawsze. Jest to dla nas bardzo ważna informacja, która potwierdza potrzebę i zasadność wieszania budek.

Najliczniej stwierdzano obecność nocka Natterera, ale wśród naszej chiropterofauny korzystającej ze sztucznych schronień można wymienić również karliki większe i malutkie, borowca wielkiego, gacka brunatnego czy bardzo rzadkiego na naszym terenie nocka dużego. Już standardowo w budkach nie zabrakło os i szerszeni, ale przynajmniej niektórym nietoperzom zdawało się to nie przeszkadzać bo zdarzyło się, że nietoperz dzielił lokum z osami.

Działania z zakresu czynnej ochrony przyrody i monitoringu przyrodniczego realizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy dofinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wisząca na drzewie budka dla nietoperzy
Sprawdzanie zawieszonej na drzewie budki.
Zdjęcie karlika większego
Zdjęcie borowca wielkiego