Nietoperze 2016

Data: 04-08-2016

 

Zakończyliśmy prace polegające na monitoringu zasiedlenia skrzynek rozrodczych dla nietoperzy we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Niejednokrotnie na efekty działań z zakresu czynnej ochrony przyrody trzeba czekać długimi latami, w przypadku naszych skrzynek efekty były wręcz natychmiastowe, a z każdym rokiem robi się coraz ciekawiej. W 97% zmonitorowanych schronów stwierdziliśmy ślady obecności tych ssaków. Borowiec wielki Nyctalus noctula, nocek Natterera  Myotis nattereri, nocek duży Myotis myotis, karlik większy Pipistrellus nathusii, to gatunki które udało nam się zobaczyć w budkach. Były również liczne i bardzo liczne kolonie rozrodcze nocka Natterera i borowca wielkiego. Dzięki rozwieszeniu schronów wykonanych z różnych materiałów i o różnej kubaturze, dzisiaj jesteśmy w stanie określić, które są najliczniej wykorzystywane przez nietoperze. Niestety znaleźliśmy także uszkodzone i zniszczone budki i będziemy podejmować działania w celu ich wymiany.

W latach 2011 i 2012  zabiegi czynnej ochrony nietoperzy we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Nietoperze 2016
Grafika 2: Nietoperze 2016
Grafika 3: Nietoperze 2016
Grafika 4: Nietoperze 2016
Grafika 5: Nietoperze 2016
Grafika 6: Nietoperze 2016
Grafika 7: Nietoperze 2016
Grafika 8: Nietoperze 2016
Grafika 9: Nietoperze 2016