Nie znikaj!

Nie znikaj! grafika
Nie znikaj! grafika
Nie znikaj! grafika
Nie znikaj! grafika

Nie znikaj! – to hasło imprezy jaką w miniony piątek 20 maja 2011r na rynku głównym w Kościerzynie zorganizował Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie z udziałem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Kościerzyna. Celem akcji było przybliżenie mieszkańcom zagadnień związanych z ginącymi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się przemarszem przez ulice miasta, podczas którego uczestnicy wykrzykiwali hasła zwracające uwagę na problem wymierania gatunków i potrzebę zachowania bioróżnorodności. Następnie na rynku w Kościerzynie zorganizowano szereg konkursów i quizów.

Pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Schodnie przygotowali wystawę roślin i zwierząt chronionych występujących we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Ponadto na stoisku Parku uczestnicy akcji mogli zapoznać się z biologią raka szlachetnego, a na scenie głównej w konkursie sprawdzić swoją wiedzę na jego temat. Od kilku lat Wdzydzki Park Krajobrazowy prowadzi intensywne prace nad restytucją raka szlachetnego, który niemal całkowicie w wodach WPK został wyparty przez inwazyjny gatunek raka pręgowatego.