Nasadzenia olszy czarnej wzdłuż brzegów rzeki Wdy na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 28-10-2015

W październiku br. pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego realizując zadanie z zakresu czynnej ochrony przyrody wykonali  nasadzenia olszy czarnej w pasie nadbrzeżnym rzeki Wdy.
Zakupiono 1 tysiąc sztuk sadzonek olszy czarnej. Wykonano nasadzenia na wybranych odcinkach Wdy w pasach o łącznej długości 3 kilometrów przy odległościach pomiędzy sadzonkami około 3 metrów.
Nasadzenia olszą czarną mają na celu umocnienie brzegów rzeki oraz ograniczenie rozwoju roślin wodnych.  Wykonane nasadzenie wpłynie również na poprawę warunków siedliskowych troci jeziorowej, poprzez zapewnienie odpowiedniego zacienienia wody, a w konsekwencji utrzymanie optymalnej temperatury do rozwoju narybku i smoltów.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.
 

Grafika 1: Nasadzenia olszy czarnej wzdłuż brzegów rzeki Wdy na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 2: Nasadzenia olszy czarnej wzdłuż brzegów rzeki Wdy na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 3: Nasadzenia olszy czarnej wzdłuż brzegów rzeki Wdy na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 4: Nasadzenia olszy czarnej wzdłuż brzegów rzeki Wdy na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 5: Nasadzenia olszy czarnej wzdłuż brzegów rzeki Wdy na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 6: Nasadzenia olszy czarnej wzdłuż brzegów rzeki Wdy na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
chętni do pomocy byli również właściciele gruntów