Monitoring zasiedlenia budek lęgowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 03-06-2020

Od lat Wdzydzki Park Krajobrazowy realizuje zadanie polegające na wywieszaniu budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków. I ostatnio dzięki osobowemu wsparciu Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, mieliśmy okazję sprawdzić w jakim stopniu i przez jakie gatunki wykorzystywane są budki zawieszone w latach ubiegłych. Bardzo cieszy nas fakt, że w ponad 80% procentach budki są wykorzystywane przez ptaki.  Sezon lęgowy w pełni, więc przy okazji, dzięki obecności osoby uprawnionej mogliśmy również sprawdzić liczebność lęgów i zaobrączkować młode osobniki.  Dominującym gatunkiem była bogatka, a maksymalna stwierdzona liczba młodych w gnieździe wyniosła 9.  Oprócz ptaków w budkach stwierdzono  również nietoperze (karliki większe), które przy sprzyjających warunkach chętnie je wykorzystują.

Jedną z rzeczy, która cieszy każdego przyrodnika to pozytywne efekty działań podejmowanych na rzecz ochrony przyrody.

Dziękujemy Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku za wsparcie.

 

Grafika 1: Monitoring zasiedlenia budek lęgowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 2: Monitoring zasiedlenia budek lęgowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Monitoring zasiedlenia budek lęgowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: Monitoring zasiedlenia budek lęgowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: Monitoring zasiedlenia budek lęgowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 6: Monitoring zasiedlenia budek lęgowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym