Monitoring lęgowych sów leśnych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 06-04-2021

 

W  Polsce występuje dziesieć gatunków sów lęgowych, z których sześć to gatunki związane z  lasami:  sóweczka, włochatka, puszczyk,  puszczyk  uralski,  uszatka i puchacz.

Większość to gatunki aktywne głównie nocą. Jedynie sóweczka i uszatka błotna przejawiają aktywność dzienną.

Sowy już  jesienną zaczynają aktywność głosową, która ma na celu zajęcie rewiru gniazdowego i  zasobnych  pokarmowo  łowisk. Właściwe gody odbywają się wczesną wiosną, kiedy para ptaków przez kilka tygodni nawołuje się, po czym przystępuje do składania jaj. Głosy godowe poszczególnych gatunków sów są na tyle charakterystyczne, że bez kłopotu można rozpoznać po nich nie tylko poszczególne gatunki, ale nawet płeć i stan emocjonalny ptaków.

W identyfikacji sów o wiele ważniejsza jest znajomość głosów aniżeli ich wygląd zewnętrzny. Skuteczną metodą lokalizacji sów jest przeprowadzenie nasłuchu w okresie wczesno-wiosennym o właściwej porze, głównie w godzinach wieczorno-nocnych. Niezbędna jest dobra znajomość podstawowych głosów. U sów najczęściej odzywają się terytorialne samce. Mogą pohukiwać sporadycznie przez cały rok, jednak największe natężenie odgłosów obserwuje się na początku okresu lęgowego w godzinach wieczornych i porannych. Podczas nieodpowiedniej pogody wykrywalność sów spada praktycznie do zera. Najbardziej wartościowe są pierwsze pohukiwania o zachodzie słońca i tuż po nim, gdy ptaki są jeszcze najbliżej gniazda.

Marzec to odpowiedni czas na obserwację tych niezwykłych drapieżników. Pierwszą inwentaryzację sów leśnych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono w marcu 2017 roku. W bieżącym roku pracownicy WPK przeprowadzili monitoring lęgowych sów leśnych występujących na obszarze Parku opierając się na wynikach z poprzedniej inwentaryzacji.

Po zachodzie słońca  poprzez wabienie i nasłuchy zlokalizowano miejsca występowania szczególnie cennych gatunków sów jakimi są sóweczka, włochatka oraz puszczyk. Nie  stwierdzono obecności największej z sów Polski jakim jest puchacz. Miłym zaskoczeniem była możliwość obserwacji sóweczki, która z  kolei jest najmniejszą sową występującą w Polsce.

Poniżej film z obserwacji sóweczki.

Włochatka zwyczajna Aegolius funereus
Puszczyk zwyczajny Strix aluco