Leśny Festyn Edukacyjny „Zwiedzaj swój las” w Sopocie

Data: 13-09-2010
Leśny Festyn Edukacyjny „Zwiedzaj swój las” w Sopocie grafika
Leśny Festyn Edukacyjny „Zwiedzaj swój las” w Sopocie grafika
Leśny Festyn Edukacyjny „Zwiedzaj swój las” w Sopocie grafika
Leśny Festyn Edukacyjny „Zwiedzaj swój las” w Sopocie grafika
Leśny Festyn Edukacyjny „Zwiedzaj swój las” w Sopocie grafika
Leśny Festyn Edukacyjny „Zwiedzaj swój las” w Sopocie grafika
Leśny Festyn Edukacyjny „Zwiedzaj swój las” w Sopocie grafika
Leśny Festyn Edukacyjny „Zwiedzaj swój las” w Sopocie grafika

W dniu 11 września 2010 już po raz trzeci uczestniczyliśmy w Leśnym Festynie Rekreacyjnym w Sopocie zorganizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku. Dzięki zaproszeniu ze strony Nadleśnictwa Elbląg mogliśmy promować walory naszego Parku na tego typu imprezie.

Tegoroczne hasło Festynu – Zwiedzaj swój las, miało na celu zachęcenie społeczeństwa do zwiększenia zainteresowania bogactwem walorów środowiska leśnego. Podczas licznych konkursów i gier oraz zabaw o tematyce przyrodniczoleśnej, można było sprawdzić swoją wiedzę w zakresie rozpoznawania zwierząt

i roślin, grzybów, które występują w pomorskich lasach. Uczestnicy festynu mogli się dowiedzieć jak pomóc zwierzętom leśnym przetrwać zimę, a także w jaki sposób zachowywać się w lesie, aby nie zakłócać spokoju i rytmu życia jego mieszkańców.

Nasze stoisko również cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Barwne fotografie, prezentujące najbardziej znane ptaki występujące na terenie Parku oraz ciekawe materiały promocyjne przyciągały uwagę uczestników imprezy. Nasze wydawnictwa stanowiły swoistego rodzaju nagrodę za udzielenie odpowiedzi na kilka prostych pytań w licznych mini konkursach i zadaniach polegających m.in. na rozpoznawaniu gatunków drzew, tropów zwierząt i głosów ptaków.