Laureaci konkursu "Formy ochrony przyrody" w Słowińskim Parku Narodowym

Data: 23-10-2012
Laureaci konkursu "Formy ochrony przyrody" w Słowińskim Parku Narodowym grafika
Laureaci konkursu "Formy ochrony przyrody" w Słowińskim Parku Narodowym grafika
Laureaci konkursu "Formy ochrony przyrody" w Słowińskim Parku Narodowym grafika
Laureaci konkursu "Formy ochrony przyrody" w Słowińskim Parku Narodowym grafika
Laureaci konkursu "Formy ochrony przyrody" w Słowińskim Parku Narodowym grafika
Laureaci konkursu "Formy ochrony przyrody" w Słowińskim Parku Narodowym grafika

Od marca do czerwca bieżącego roku Wdzydzki Park Krajobrazowy prowadził akcję edukacyjną na temat form ochrony przyrody. W ramach akcji przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych w szkołach powiatu kościerskiego i Izbie edukacyjnej WPK. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z systemem ochrony przyrody w Polsce oraz przedstawienie uczestnikom walorów przyrodniczych regionu, w którym żyją.

Podsumowaniem akcji był konkurs dla klas i grup biorących udział w zajęciach „Formy ochrony przyrody”, a nagrodą główną jednodniowy wyjazd całej grupy do Słowińskiego Parku Narodowego.

W dniu 18 października laureaci konkursu – klasa Va z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, wraz z wychowawcą Panią Jadwigą Szyszką zapoznali się z przyrodą Słowińskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wyjazdu mieli niepowtarzalną okazję osobiście pod przewodnictwem specjalisty – pracownika SPN Pana Tomasz Gaja przekonać się o niepowtarzalnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych Parku Narodowego. Gratulujemy laureatom konkursu i serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi Gaj za pokazanie przyrody SPN.

Akcja edukacyjna i wyjazd laureatów konkursu został zorganizowana dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.