„Krajobrazy Wdzydzkiego Parku” – konkurs

Data: 26-06-2012
„Krajobrazy Wdzydzkiego Parku” – konkurs grafika
„Krajobrazy Wdzydzkiego Parku” – konkurs grafika
„Krajobrazy Wdzydzkiego Parku” – konkurs grafika

W związku z uchwaleniem przez Samorząd Województwa Pomorskiego roku 2012 „Rokiem Krajobrazów Pomorza” Wdzydzki Park Krajobrazowy zorganizował konkurs plastyczny „Krajobrazy Wdzydzkiego Parku.” Konkurs był kierowany do uczniów szkół powiatu kościerskiego, a jego celem było ukazanie poprzez prace niezwykłych walorów krajobrazowych Parku oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ich ochrony i poszanowania.

Zebrane w dniu 11 czerwca jury stanęło przed nie lada wyzwanie, ponieważ do konkursu zgłoszono łącznie 174 prace z 10 szkół powiatu kościerskiego. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w czterech kategoriach wiekowych I tak: w kategorii I (uczniowie klas 0-I szkoły podstawowej – temat prac: „Jeziora, lasy, łąki i pola kredką malowane”) pierwsze miejsce zajęła Łucja Szyszka (Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach ) w kategorii II (uczniowie klas II-III szkoły podstawowej – temat prac: „Jeziora, lasy, łąki i pola kredką malowane”) pierwsze miejsce przyznano Malwinie Jakubek (Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie); w kategorii III (uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej – „Jeziora, lasy, łąki i pola farbą malowane”) pierwsze miejsce zajęła Alicja Ramczykowska (Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie) i w kategorii IV (uczniowie szkół ponadpodstawowych – „Wdzydzkie krajobrazy”) pierwsze miejsce - Martyna Kowalke (Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie). Najlepsze prace można oglądać do końca sierpnia w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie, gdzie zorganizowano małą wystawę prac po konkursowych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Konkurs zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.