Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 03-03-2017

 

Ekosystemy wodno – błotne pełnią szczególną rolę w przyrodzie. Są one m.in. naturalną ostoją i miejscem lęgowym ptactwa wodno-błotnego. Lęgi tych ptaków są szczególnie narażone na zniszczenie i ataki drapieżników z uwagi na częste zakładanie gniazd bezpośrednio na ziemi. Do najbardziej zagrożonych utratą potomstwa należą dzikie kaczki. Za spadek liczebności tych ptaków odpowiada wiele czynników – przede wszystkim coraz mniejsza liczba miejsc lęgowych, zagrożenie ze strony drapieżników, a także rozwój nadwodnej turystyki.

Aby ułatwić gniazdowanie kaczkom w ich naturalnym środowisku, pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zainstalowali 36 lęgowych koszy wiklinowych na wybranych akwenach na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Prace wykonano w okresie kiedy zbiorniki wodne pokryte były jeszcze lodem.

Kosze zainstalowano na wbitych w dno dębowych palach na wysokości około 70 cm nad lustrem wody. Do każdego pala przymocowano po dwie deski, które stanowiły bazę do mocowania gniazda. Gniazda wiklinowe zostały zamontowane głównie w trzcinach, z otworem wylotowym skierowanym na lustro wody. Do kosza włożono niewielką ilość darni, w celu stworzenia warunków zbliżonych do naturalnych. Jeden z koszy zainstalowano bezpośrednio na drzewie.

Zamontowane kosze lęgowe zwiększa liczbę bezpiecznie odbytych lęgów w kolejnych latach, ułatwią nie tylko gniazdowanie, ale również ochronią przed atakami drapieżników. Kosze lęgowe będą monitorowane przez pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, co pozwoli określić sukces lęgowy.

Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Tomka Narczyńskiego za  pomoc podczas wykonywanych prac.

Zadanie to, mające na celu poprawę warunków bytowania ptaków wodno – błotnych, poprzez zamontowanie koszy lęgowych na zbiornikach wodnych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Grafika 1: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 2: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 6: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 7: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 8: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 9: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 10: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 11: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 12: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 13: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 14: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 15: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 16: Kosze lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym