Konkurs „ Różnorodność biologiczna wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” rozstrzygnięty

Data: 30-11-2017

 W miniony piątek tj 24 listopada rozstrzygnięto konkurs na temat bioróżnorodności wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Konkurs zorganizowano w celu podsumowania cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, dotyczących terenów wodno-błotnych. Najmłodsi uczestnicy w plastycznej formie przedstawili mieszkańców naszych wód, trochę starsi wzięli udział w konkursie wiedzy przyrodniczej. W pierwszym etapie konkursu rozwiązywali szereg zadań z zakresu różnorodności biologicznej terenów wodnych. Druga część konkursu polegała na rozpoznawaniu ze zdjęć, kręgowców zasiedlających wody WPK. I miejsce zajęła uczennica z Zespołu Szkół w Lipuszu. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

Konkurs zorganizowano dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Grafika 1: Konkurs „ Różnorodność biologiczna wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” rozstrzygnięty
Grafika 2: Konkurs „ Różnorodność biologiczna wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” rozstrzygnięty
Grafika 3: Konkurs „ Różnorodność biologiczna wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” rozstrzygnięty
Grafika 4: Konkurs „ Różnorodność biologiczna wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” rozstrzygnięty
Grafika 5: Konkurs „ Różnorodność biologiczna wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” rozstrzygnięty
Grafika 6: Konkurs „ Różnorodność biologiczna wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” rozstrzygnięty
Grafika 7: Konkurs „ Różnorodność biologiczna wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” rozstrzygnięty