Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – rozstrzygnięcie III etapu

Data: 21-01-2015

16 stycznia gimnazjaliści z terenu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego spotkali się w siedzibie Parku i stanęli przed testem sprawdzającą wiedzę przyrodniczą w III etapie ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Uczestnicy jednogłośnie przyznali, iż pytania nie należały do łatwych, ale za to sprawdzały ich wiedzę w szerokim zakresie. Czekając na wyniki gimnazjaliści, podczas prelekcji prowadzonej przez kierownika WPK – Andrzeja Penk, zapoznali się  z wybranymi aspektami ekologii i ochrony będącego na skraju zagłady raka szlachetnego. Omówiono założenia realizowanego przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych projektu pn „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach PZPK”. Zadanie to w głównej mierze dotyczy: dokładnej inwentaryzacji wód spełniających wymagania skutecznej restytucji raka szlachetnego oraz analizy genetycznej ocalałych populacji pod kątem adaptacji do środowiska. W ramach projektu prowadzona będzie również hodowla materiału zaraczeniowego w celu jego wprowadzenia do wybranych wód. Działania te prowadzone będą jednocześnie z edukacją odnoszącą się do założeń projektu. Pomóżmy rakom szlachetnym powrócić do naszych wód.

Poziom konkursu był niezwykle wyrównamy, między poszczególnymi miejscami była zaledwie kilkupunktowa różnica. Jednakże laureaci mogli być tylko jedni i to właśnie oni  27 marca pojadą do siedziby PK „Dolina Słupi”, gdzie wezmą udział w wojewódzkim etapie. 

Wyniki:

I miejsce – Zespół Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie

II miejsce – Gimnazjum w Dziemianach

III miejsce – Zespół Szkół w Wielkim Podlesiu

IV miejsce – Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu

V miejsce – Gimnazjum Publiczne w Karsinie

VI miejsce – Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy.

 

Realizacja konkursu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Grafika 1: Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – rozstrzygnięcie III etapu
Grafika 2: Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – rozstrzygnięcie III etapu
Grafika 3: Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – rozstrzygnięcie III etapu
Grafika 4: Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – rozstrzygnięcie III etapu
Grafika 5: Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – rozstrzygnięcie III etapu
Grafika 6: Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – rozstrzygnięcie III etapu