Juszkowskie ciekawostki

Data: 24-06-2014

W piątek 20 maja w Juszkach pracownicy Wdzydzkiego Parku na prośbę sołtysa i rady sołeckiej zorganizowali dla mieszkańców i przyjezdnych grę terenową „Juszkowskie ciekawostki”. Akcję zorganizowano w ramach obchodów Dnia dziecka.

Zabawa miała swój początek w samym centrum wsi, skąd uczestnicy w grupach używając mapy odwiedzili blisko 40 punktów. W miejscach tych umieszczono zadania dotyczące samej wsi i ich mieszkańców, ale przede wszystkim zadania, pytania i polecenia dotyczące aspektów przyrodniczych i ekologicznych. Szczególną uwagę poświęcono terenom wodno-błotnym WPK i ich ochronie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział oraz za zaangażowanie i chęć poznania otaczającej ich przyrody. Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić do współpracy pozostałe wsie z naszego terenu, są już pierwsze plany na przyszły rok, więc zapraszamy.

Grafika 1: Juszkowskie ciekawostki
Grafika 2: Juszkowskie ciekawostki
Grafika 3: Juszkowskie ciekawostki
Grafika 4: Juszkowskie ciekawostki
Grafika 5: Juszkowskie ciekawostki
Grafika 6: Juszkowskie ciekawostki
Grafika 7: Juszkowskie ciekawostki