Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 18-09-2018

Wdzydzki Park Krajobrzowy świętował 35-lecie powstania.

Z tej okazji 13 września 2018r. w siedzibie Parku odbyła się uroczysta konferencja, w której uczestniczyli m.in. Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, przedstawiciele lokalnych samorządów,  Urzędu Mrszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wód Polskich, Lasów Państwowych, lokalnych instytucji i wielu innych.

Dla zaproszonych gości przygotowano wystąpienia na temat działalmości Parku na przestrzeni lat (Andzrzej Penk, kierownik WPK), stanu jezior WPK (dr Kamil Nowiński, UG), zabudowy regionalnej (dr hab. inż. arch. Bogna Lipińka i dr hab. inż. arch. Anna Góka (PG)) oraz zrównoważonej turystyki na terenie Parku (dr inż arch. Elżbieta Gerstmann).

Osobom i instytucjom od lat współpracującym z Parkiem i wspierającym działania na rzecz ochrony przyrody wręczono podziękowania, chcąc wyróżnić ich zaangażowanie i troskę o wartości przyrodnicze i kulturowe Parku.

Obchody Jubileuszu 35-lecia WPK dofinansowano z  WFOŚiGW w Gdańsku.

Grafika 1: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 2: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 3: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 4: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 5: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 6: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 7: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 8: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 9: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 10: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 11: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 12: Jubileusz 35-lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego