Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

KOŚCIERZYNA
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

W sobotę 24 lipca 2021 r. pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego gościli ze swoim stoiskiem na stanowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku.

Tematem przewodnim naszej wystawy edukacyjno - promocyjnej było tradycyjne bartnictwo jako forma ochrony dzikiej pszczoły na obszarach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Na stoisku zaprezentowaliśmy kłodę bartną jako przykład popularyzacji i lokalnej promocji bartnictwa. Odwiedzający dowiedzieli się między innymi o historii tradycyjnego bartnictwa, w jaki sposób buduje się barć, produktach pszczelich pozyskiwanych z kłody bartnej oraz roli kłód bartnych w lesie.

Dla najmłodszych odwiedzających nasze stoisko zaprezentowaliśmy tablicę edukacyjną o owadach zapylających, gdzie przewidziano nagrody w postaci zakładki o zapylaczach, ulotki o  bartnictwie we WPK oraz wydzieranki-mapy obszaru Parku.

Nasze stoisko edukacyjne miało na celu uświadomienie roli pszczół w  życiu człowieka i środowisku oraz  podniesienie świadomości ekologicznej o konieczności aktywnej ochrony pszczół w lesie.

Naszym hasłem przewodnim było:

„…Niech więc tak będzie, jak było od wieka: Człowiek dla pszczoły, pszczoła dla człowieka.”

Ignacy Krasicki Pszczoły