IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne

Data: 27-06-2011
IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
IV Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne grafika
Tegoroczne Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne zrealizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy, pt. „Przyroda z bliska – wodny świat”, były szczególnie interesujące, gdyż odbywały się na drugiej co do wielkości wyspie jeziornej w Polsce - Ostrów Wielki – miejscu o wyjątkowej różnorodności siedliskowej i gatunkowej , niedosięgniętym jeszcze przez antropopresję .


Na wyspę popłynęliśmy statkiem turystycznym „STOLEM", a podczas rejsu po powitaniu uczestników przez kierownika WPK, Andrzeja Penk, i omówieniu przez niego tematyki wód Parku, odbyła się krótka prelekcja na temat "Prawdy i mity o powstaniu Zespołu Jezior Wdzydzkich” poprowadzona przez Grażynę Sadowską – spec. ds. edukacji w WPK.


Po dotarciu na wyspę uczniowie gimnazjów, podzieleni na cztery grupy, uczestniczyli naprzemiennie w warsztatach terenowych, podczas których rozwiązywali zadania w przygotowanym na tę okazję zeszycie ćwiczeń. Tematyka warsztatów dotyczyła zagadnień związanych ze światem wokół ekosystemów słodkowodnych i przedstawiała się następująco:

- Roślinność wodna i szuwarowa - dr hab. Piotr Rutkowski,

- Bezkręgowce wodne – dr Elżbieta Sontag,

– Ptaki wodne i wodno-błotne - dr Katarzyna Rosińska

– Fizykochemiczne właściwości wody - dr Małgorzata Łukaszewicz – Gniotyńska.


WWE 2011 wyposażyły uczestników nie tylko w fachową wiedzę przyrodniczą, ale także silnie wzbogaciły wrażenia estetyczne, a przede wszystkim uświadomiły młodzieży wartość, jaką stanowi woda w przyrodzie i życiu człowieka.