Inwentaryzację dzięcioła czarnego we WPK

Data: 12-07-2014

W czerwcu zakończono trwającą od końca marca inwentaryzację dzięcioła czarnego. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono dwa miejsca o statusie "prawdopodobnie lęgowy" oraz trzy kolejne o statusie "możliwie lęgowy.

Dzięcioł czarny jest gatunkiem zwornikowym o dużo większym znaczeniu niż wynikające z jego liczebności. Jego obecności w środowisku znacznie przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności, m. in. przez wykuwanie dziupli będących naturalnymi miejscami lęgowymi i schronieniami dla bardzo wielu gatunków zwierząt.Jest on jedynym gatunkiem dzięcioła, na terenie Parku, którego dziuple nadają się do gniazdowania nurogęsi i gągoła.

Inwentaryzacja i późniejszy monitoring pozwolą na określenie zarówno wielkości populacji jak i zmian w liczebności. Informację te pozwolą na podjęcie odpowiednich dzaiłań ochronnych.

 

W ramach zadania przeprowadzono również akcję informacyjno edukacyjną dla mieszkańców powiatu Kościerskiego.


Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Grafika 1: Inwentaryzację dzięcioła czarnego we WPK
Grafika 2: Inwentaryzację dzięcioła czarnego we WPK
Grafika 3: Inwentaryzację dzięcioła czarnego we WPK
Grafika 4: Inwentaryzację dzięcioła czarnego we WPK
Grafika 5: Inwentaryzację dzięcioła czarnego we WPK
Grafika 6: Inwentaryzację dzięcioła czarnego we WPK
Grafika 7: Inwentaryzację dzięcioła czarnego we WPK
Grafika 8: Inwentaryzację dzięcioła czarnego we WPK