Inwentaryzacja żurawia na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 16-04-2015

W marcu i kwietniu br. pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili inwentaryzację lęgowych par żurawia. Prace przeprowadzono metodą nasłuchu odzywających się par. Nasłuchy przeprowadzono  we wczesnych godzinach porannych, w miejscach potencjalnego gniazdowania ptaków ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podmokłych, torfowisk i zbiorników wodnych.  W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono obecność dziewiętnastu par żurawi.

Inwentaryzacja miała na celu przedstawienie aktualnego stanu liczebności populacji lęgowej żurawia na obszarze Parku. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą oszacować czy obecność żurawia na terenie WPK może powodować duże szkody i sytuacje konfliktowe.

 

Grafika 1: Inwentaryzacja żurawia na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 2: Inwentaryzacja żurawia na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 3: Inwentaryzacja żurawia na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 4: Inwentaryzacja żurawia na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego