Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze.

Data: 02-07-2011
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika
Inwentaryzacja chiropterofauny jeziora Wdzydze. grafika

Od maja trwają prace inwentaryzacyjne nietoperzy jeziora Wdzydze, które mają na celu wnikliwe poznanie chiropterofauny związanej z dużymi otwartymi zbiornikami wodnymi oraz poznanie miejsc żerowisk. Szczególnie ważne jest objęcie specjalną ochroną miejsc występowania i żerowania nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme), którego obecność w 2002 roku odnotowano podczas inwentaryzacji. Obecny postęp prac również potwierdza obecność tego gatunku na terenie WPK. Z uwagi na ścisły związek z dużymi zbiornikami wodnymi jako miejscami żerowania nocek łydkowłosy tworzy stabilne i liczne populacje wyłącznie na obszarze pojezierzy oraz w dolinach dużych rzek, jednak typowymi żerowiskami tego gatunku są duże jeziora. Nocek ten w Polsce zagrożony jest wymarciem, znanych jest tylko kilka miejsc jego rozrodu, wyłącznie w północnej części kraju: na Pojezierzu Suwalskim, oraz na Pomorzu w bezpośrednim sąsiedztwie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, choć tegoroczne badania potwierdzają również obecność koloni rozrodczej na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Nietoperze stanowią około 25 % wszystkich gatunków ssaków występujących w Polsce i pełnią jedną z najważniejszych funkcji w zachowaniu równowagi biologicznej, dlatego poznanie miejsc występowania i poprawa warunków siedliskowych tych ssaków pozwoli zwiększyć ich liczebność. Oprócz wspomnianego nocka łydkowłosego podczas inwentaryzacji stwierdzono również obecność szeregu innych gatunków m.in. nocka rudego, gacka brunatnego, borowca wielkiego, karlików. Szczegółowe wyniki badań poznamy w październiku po zakończeniu prac terenowych i wnikliwej analizie zebranego materiału.

Inwentaryzacja jest częścią projektu „Czynnej ochrony nietoperzy WPK”, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.